Polska na tle innych rynków regionu charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zawirowania gospodarcze – uważa Radosław Bodys, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.

Czynniki, które o tym decydują, w tym m.in. relatywnie mało otwarty charakter naszej gospodarki, czy płynny kurs walutowy mają charakter strukturalny i będą służyły polskiemu rynkowi również w przyszłości – powiedział przedstawiciel największego polskiego banku podczas spotkania inwestorów Europy Środkowo–Wschodniej, CEE IPO Summit 2012.

II edycja konferencji CEE IPO Summit zgromadziła ponad 450 spółek, inwestorów oraz ekspertów branżowych, którzy dyskutowali o szansach i zagrożeniach dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tłem dla prowadzonych rozmów był międzynarodowy kryzys gospodarczy oraz znaczenie warszawskiej GPW na mapie europejskich rynków kapitałowych.

W dyskusji poświęconej perspektywom rynku kapitałowego Paweł Borys, dyrektor zarządzający ds. strategii i inwestycji PKO BP, zwrócił uwagę, że dynamicznie zmienia się branża funduszy inwestycyjnych na świecie. Główne środki inwestowane są w fundusze oparte na absolutnej stopie zwrotu, w tym hedge funds, ETFy oraz bezpieczne fundusze obligacji skarbowych i korporacyjnych. Dlatego również PKO TFI utworzyło z sukcesem fundusz oparty na absolutnej stopie zwrotu Global Makro i fundusz obligacji korporacyjnych.

Dodatkowo, w opinii Pawła Borysa, na kształt rynku kapitałowego mogą wpłynąć nowe wymogi kapitałowe sektora bankowego. „W związku z normami Bazylei III banki będą w większej skali oferowały depozyty terminowe i emitowały własne obligacje długoterminowe. Ważne, aby na polskim rynku kapitałowym istaniała stabilna baza inwestorów długoterminowych jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe” – powiedział.

W trakcie konferencji organizatorzy nagrodzili PKO TFI, spółkę Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, tytułem Best Domestic Emerging Markets Long Fund. Jury doceniło dobrze zorganizowany proces inwestycyjny, doświadczonych zarządzających i innowacyjne produkty połączone z systematycznym podejściem do ryzyka inwestycyjnego. Zwrócona także uwagę na aktywne podejście PKO TFI do inwestycji zagranicznych, pod względem którego fundusze akcyjne tego towarzystwa są jednymi z rynkowych liderów.