Ogłoszenie o wszczęciu postępowań zostanie opublikowane 9 grudnia 2010 roku.

Spółka podała, że zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 9 do 23 grudnia 2010 roku. Otwarcie zgłoszeń nastąpić ma 28 grudnia, a rozmowy zostaną przeprowadzone od 12 do 14 stycznia 2011 roku.