W porównaniu z kredytem istotnie mniejszym obciążeniem dla firm są wymagania, jeśli chodzi o konieczne do przedstawienia dokumenty. Generalnie procedury są zdecydowanie krótsze i mniej restrykcyjne od tych kredytowych. Zabezpieczeniem transakcji jest sam przedmiot leasingu, którego właścicielem jest firma leasingowa, a więc nie ma konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń. Tym samym okres oczekiwania na decyzję o zawarciu umowy, a następnie na jej finalizację jest zdecydowanie krótszy niż przy kredycie.

Leasing traktowany jest przez przedsiębiorców jako alternatywa dla kredytu inwestycyjnego. W 2010 roku łączna wartość należności leasingowych sięgała 55,4 mld zł. Natomiast wartość salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom wyniosła 62,2 mld zł. Trudno jednak stawiać leasing w wyraźnej opozycji do kredytu, gdyż każda z tych form finansowania inwestycji spełnia inną funkcję.

Podstawowy warunek, jaki musi spełnić mała firma, która chciałaby skorzystać z leasingu, to oczywiście zdolność do obsługi zadłużenia, czyli regulowania opłat leasingowych. Każda z firm leasingowych ma swoje wymagania formalne względem leasingobiorcy, np. okres prowadzenia działalności czy wysokość udziału własnego, chociaż np. oferta Fortis Lease Polska umożliwia finansowanie do 100 proc. wartości inwestycji.

Jako usługa opodatkowana VAT leasing nie jest wygodną formą finansowania dla podmiotów niebędących płatnikami tego podatku. Firmy, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu, też w pełni nie wykorzystają efektu tzw. tarczy podatkowej.

Leasing ruchomości czy nieruchomości może nieść ze sobą ryzyko zdarzeń losowych na przedmiocie leasingu, jednak każda firma leasingowa ubezpiecza leasingowany majątek od tego typu zdarzeń.

Leasing daje możliwość elastycznego dostosowania struktury spłaty rat leasingowych do indywidualnych potrzeb klienta. Firma leasingowa może uwzględnić sezonowość przychodów przedsiębiorcy i ustalić poszczególne raty na różnym poziomie. W ten sposób nie ma obaw, że poza sezonem, kiedy firma odnotowuje niższe obroty, obsługa zadłużenia stanie się problematyczna.

Najczęściej przedmiotami leasingowanymi przez małe przedsiębiorstwa są maszyny i urządzenia do prowadzenia działalności oraz środki transportu. Małe firmy również mają szansę na leasing nieruchomości. Jednak ze względu na istotne koszty firmy leasingowe ustalają minimalną wartość dla takich inwestycji, w Fortis Lease Polska są to 2 mln zł.

Grzegorz Sierański

dyrektor departamentu małych i średnich przedsiębiorstw w BNP Paribas Leasing Solutions