Jednym z nich jest umowa leasingowa oparta na stałej stopie procentowej.

Wielu klientów zawierających umowy leasingu skalkulowane w oparciu o zmienną stopę procentową doświadcza przykrych sytuacji, kiedy założone koszty miesięcznej raty za samochód lub maszynę nagle się zwiększają. Jest to spowodowane zmianami rynkowych stóp procentowych liczonych dla złotego czy np. euro, na których bazuje ten sposób finansowania.

Zawarcie z firmą leasingową umowy w oparciu o stałą stopę procentową pozwala uniknąć takich przykrych niespodzianek.

Millennium Leasing od początku swojej działalności oferuje klientom ofertę opartą właśnie na stałej stopie procentowej z gwarancją niezmienności wysokości rat miesięcznych, niezależnie od zmiany rynkowych stóp procentowych WIBOR (dla złotego) czy EURIBOR (dla euro).

Jest to o tyle interesujący produkt, że w perspektywie długoterminowego finansowania, trwającego około pięciu lat w przypadku ruchomości, a ponad dziesięć lat jeśli chodzi o nieruchomości, raczej nie sposób jest oszacować skali możliwych zmian.

Drugim interesującym produktem, jaki możemy spotkać na rynku, jest ubezpieczenie wieloletnie. Wcześniejsze zapowiedzi ubezpieczycieli związane z podwyżką stawek ubezpieczenia komunikacyjnego właśnie się ziszczają. Skala tych oraz następnych wzrostów cen polis może być na tyle duża, że koszty prowadzenia działalności mogą drastycznie wzrosnąć.

Biorąc pod uwagę tę sytuację, oferta ubezpieczenia wieloletniego, gwarantującego niezmienność składki przez cały okres trwania leasingu, wydaje się najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Ze względu na wysoki, jednorazowy koszt, jaki musi być poniesiony (płatność składki do ubezpieczyciela), produkt nie jest dostępny na rynku dla pojedynczego przedsiębiorcy, lecz oferowany wyłącznie przez firmy leasingowe.

Z uwagi na barierę cenową Millennium Leasing rozkłada przedsiębiorcy koszt polisy na równe raty miesięczne.

Oprócz gwarancji niezmienności stawki w okresie ubezpieczenia, związanej ze zmianami cen na rynku, oferta nie przewiduje zmiany stawki również w przypadku powstania szkody czy dopłaty do niej w razie wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania.

Jest to ciekawy produkt szczególnie dla firm, które posiadają liczny tabor samochodowy. Wówczas bowiem ryzyko wystąpienia szkody jest zdecydowanie wyższe niż w przypadku pojedynczego pojazdu.

Produkty te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku, ułatwiając zarządzanie firmą przedsiębiorcom i gwarantując niezmienność rat finansowania i kosztu ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy leasingu.

Piotr Gąska

dyrektor departamentu zarządzania produktami, Millennium Leasing.