Bardzo atrakcyjną usługą umożliwiającą korzystne lokowanie środków na dowolny okres jest firmowy rachunek lokacyjny, łączący płynność środków i wysoką zyskowność. Porównując oferty banków, należy zwrócić uwagę m.in. na oferowane oprocentowanie, opłatę za prowadzenie rachunku, opłaty za przelewy i wypłaty z rachunku lokacyjnego oraz kapitalizację odsetek. Warto sprawdzić, czy obowiązuje minimalna kwota, od której bank będzie naliczał oprocentowanie.

Główną zaletą rachunku lokacyjnego jest swoboda i elastyczność w dysponowaniu środkami. Przedsiębiorca nie musi deklarować okresu, na jaki lokuje pieniądze, tak jak w przypadku tradycyjnej lokaty. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że najczęściej tylko jeden przelew lub wypłata w miesiącu z rachunku lokacyjnego są bezpłatne, a kolejne wiążą się dodatkowymi opłatami (od ok. 5 do 10 zł za przelew). Można również znaleźć oferty na rynku (np. BNP Paribas Fortis), gdzie obowiązuje zasada nielimitowanej liczby bezpłatnych przelewów z rachunku lokacyjnego na bieżący, co w połączeniu z dostępem do rachunku przez bankowość elektroniczną daje firmie swobodę w dysponowaniu ulokowanymi środkami.

Popularną formą oszczędzania, zapewniającą 100-proc. płynność, są lokaty overnight. Bank automatycznie na koniec każdego dnia zakłada lokatę poprzez przeniesienie środków z firmowego rachunku bieżącego na rachunek overnight. Na początku następnego dnia kwota lokaty wraca na rachunek bieżący i firma może nią swobodnie dysponować.

Można zdefiniować również kwotę, która jest stale dostępna na rachunku bieżącym (także w nocy i w dni wolne od pracy), co pozwala regulować płatności o każdej porze. Przedsiębiorca nie musi wydawać odrębnych dyspozycji przelania środków, lokata zakłada się automatycznie, o ile na rachunku firmowym znajdzie się odpowiednia kwota. Najczęściej jest to min. 50 – 100 tys. zł. Aby skorzystać z automatycznej lokaty overnight, firma musi prowadzić rachunek bieżący w danym banku, ponieważ są to produkty ściśle powiązane.

Najpopularniejszy sposób lokowania wolnych środków finansowych to nadal terminowe lokaty bankowe. Parametry lokaty określane są przez minimalną kwotę, jaką należy wpłacić, aby lokata mogła zostać utworzona, należy również zdefiniować okres trwania i oprocentowanie. Najwygodniejszym sposobem założenia lokaty jest bankowość elektroniczna. W ten sposób można również zdalnie zarządzać środkami.

Firmy chętnie korzystają również z lokat negocjowanych. Dysponując odpowiednio wysoką kwotą (zazwyczaj minimum 100 tys. zł lub równowartość w walucie obcej), przedsiębiorca może indywidualnie negocjować wysokość oprocentowania oraz czas trwania lokaty, dostosowując ją do planowanych terminów płatności czy inwestycji.

Odsetki od firmowych lokat bankowych, rachunków lokacyjnych, lokat overnight nie są obciążane tzw. podatkiem Belki, a prowadzący działalność rozliczają pieniądze zarobione w ten sposób za pomocą podatku CIT. Warto zadbać o to, aby nawet krótkoterminowa nadwyżka pracowała na korzyść naszej firmy.

Jarosław Murawski

dyrektor departamentu rozwoju produktów i bankowości transakcyjnej BNP Paribas Fortis