Coraz więcej przedsiębiorców zaczyna dostrzegać, że ograniczenie zużycia energii wpłynie na redukcję kosztów i bezpośrednio przełoży się na wyższe zyski z prowadzonej działalności.

Nowy Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce – (PolSEFF) ma umożliwić przedsiębiorcom sektora małych i średnich przedsiębiorstw dostęp do finansowania inwestycji z udziałem środków unijnych.

PolSEFF to inicjatywa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju realizowana wspólnie m.in. z Bankiem Millennium, której celem jest ograniczenie zapotrzebowania na energię w szerokim znaczeniu, na poziomie minimum 20 proc. w skali roku. Jest to szczególnie istotne w kontekście obserwowanego wzrostu cen energii elektrycznej i paliw.

Beneficjenci programu mogą finansować inwestycje w postaci kredytu bądź leasingu. Dotyczy to m.in. wymiany maszyn na nowsze, bardziej energooszczędne, modernizacji budynków czy zastosowania instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Co więcej przedsiębiorcy realizujący projekty w ramach PolSEFF mogą otrzymać 10 proc. lub 15 proc. dofinansowania ze środków unijnych w formie premii inwestycyjnej za osiągnięty efekt energooszczędności.

Powszechne zastosowanie energooszczędnych rozwiązań i technologii zyskuje coraz większe znaczenie i staje się jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy projektowaniu i budowie nowoczesnych maszyn. PolSEFF umożliwia wymianę zarówno pojedynczych urządzeń, jak i całych linii produkcyjnych na nowe, o większej efektywności użytkowania. Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, podgrzewanie wody użytkowej, oświetlenie hal i pomieszczeń biurowych czy napędy i automatyka linii produkcyjnych to tylko niektóre z obszarów, w których można uzyskać znaczne oszczędności. Ich źródłem może też być eliminowanie strat energii wynikających ze złego stanu technicznego budynków, co również może być sfinansowane w ramach PolSEFF.

Przedsiębiorcy planujący remonty i modernizację zakładu mogą skorzystać z tego wariantu finansowania i zrealizować inwestycję, która nie tylko przyniesie minimum 30-proc. poprawę efektywności energetycznej, ale dzięki której otrzymają także dodatkową premię inwestycyjną w wysokości 10 proc. wartości finansowania za uzyskany efekt oszczędności energii.

Należy pamiętać, że każda modernizacja przedsiębiorstwa czy instalacja nowych technologii powinna być poprzedzona analizą ekonomiczną, uwzględniającą wysokość nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacji czy amortyzacji w kontekście obecnie ponoszonych i przewidywanych kosztów oraz zmieniających się cen energii. W ramach PolSEFF przedsiębiorcy mogą liczyć na pełną, bezpłatną pomoc konsultanta projektu. Utworzona została sieć zewnętrznych specjalistów zakontraktowanych przez EBOiR do koordynowania przebiegu i oceny efektywności poszczególnych inwestycji realizowanych w ramach programu, by mieć pewność, że projekty dadzą wymierne korzyści, a generowana oszczędność kosztów pozwoli na szybką spłatę kredytu bądź leasingu.

Piotr Maj

specjalista w departamencie marketingu bankowości przedsiębiorstw, Bank Millennium Fot. Wojciech Górski