Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 72,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 52,6 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 27 marca 2011 r. złożono 164,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na kwotę dofinansowania - środki unijne i krajowe - 377,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 53.307 umów na dofinansowanie 234,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 161,9 mld zł, co stanowi 61,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.