W porównaniu z 2009 r. pomoc rozwojowa całej UE wzrosła w 2010 roku o ok. 4,5 mld euro, osiągając wartość 53,8 mld euro (0,43 proc. dochodu narodowego brutto). To potwierdza, że UE jest największym i najbardziej szczodrym darczyńcą, od którego pochodzi ponad połowa oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie - ogłosił w środę komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs.

Polska, według wstępnych danych KE, wydała w 2010 roku na pomoc rozwojową 285 mln euro (0,08 proc. DNB), nieco więcej niż w 2009 roku (269 mln euro), ale mniej niż wynosiło zobowiązanie (581 mln, 0,17 proc. DNB).

Trzech spośród pięciu największych darczyńców na świecie to państwa członkowskie UE (Francja, Niemcy i Wielka Brytania), a cztery z nich osiągnęły już zakładany cel na poziomie 0,7 proc. DNB (Szwecja, Holandia, Luksemburg i Dania).

"Jeżeli mamy sprostać ambitnym celom na 2015 r. i pozostać wiarygodni, budżety wydatków na pomoc muszą wzrosnąć. Jest to wspólny wysiłek i konieczne jest, aby wszyscy wnieśli odpowiedni wkład. Pomoc to inteligentna inwestycja w przyszłość. Propagowanie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich leży w naszym wspólnym interesie" - powiedział Piebalgs.

Zdaniem KE w 2009 roku z powodu kryzysu wielu darczyńców, w tym kilka państw członkowskich UE, zmniejszyło swoje wydatki na oficjalną pomoc rozwojową. Łączna kwota pomocy wyniosła wówczas 49 mld euro, czyli 0,42 proc. DNB UE w 2009 r. W 2010 r. 17 państw członkowskich zwiększyło ponownie wielkość pomocy (w tym Polska), odwracając nieco tendencję.

W 2005 r. państwa członkowskie UE zobowiązały się do zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej do 0,7 proc. dochodu narodowego brutto do 2015 r. By do tego celu dojść, w 2010 r. obiecały wspólnie osiągnąć pułap wydatków na oficjalną pomoc rozwojową w wysokości 0,56 proc. DNB. Cel na 2010 r. opierał się na celach indywidualnych na poziomie 0,51 proc. DNB dla 15 starych, bogatszych państw UE oraz 0,17 proc. DNB dla 12 nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r.

Prezentowane przez KE dane pochodzą głównie od Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.