Przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach zmniejszyły emisje gazów cieplarnianych, ale nie na skutek działań modernizacyjnych, dostaną mniej uprawnień do emisji na 2012 r. - poinformowało w czwartek ministerstwo środowiska.

Resort kończy konsultacje projektu rozporządzenia o podziale uprawnień do emisji na 2012 r. Jak podało ministerstwo, podstawową zasadą rozdziału uprawnień do emisji na 2012 r. w projekcie jest zmniejszenie przydziału uprawnień dla podmiotów, w przypadku których ograniczenie emisji nie było wynikiem ich działań modernizacyjnych.

Największe redukcje przydziałów mają nastąpić w sektorach energetyki zawodowej oraz hutnictwa żelaza i stali, w których przypadku okazało się, że w 2010 r. miały więcej uprawnień, niż wyniosły ich rzeczywiste emisje w tym samym roku - podkreśliło ministerstwo.

Resort wyjaśnił, że w latach 2009-2010 na skutek globalnego kryzysu finansowego ograniczano produkcję w zakładach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, przez co zmniejszały one emisje. W rezultacie niektórzy uczestnicy systemu handlu uprawnieniami do emisji mają nadmiar niewykorzystanych, a przydzielonych wcześniej uprawnień.

Resort przypomniał, że system handlu uprawnieniami do emisji ma tworzyć zachęty do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a uzyskana w ten sposób nadwyżka uprawnień powinna służyć pokryciu nakładów na modernizację. Według ministerstwa rozporządzenie spowoduje, że uprawnienia będą wykorzystywane do pokrywania rzeczywistych emisji z instalacji, a nie będą nieuzasadnioną dodatkową korzyścią wynikającą z samego faktu uczestnictwa w systemie.

Ministerstwo środowiska poinformowało też, że "obcięte" uprawnienia do emisji trafią do krajowej rezerwy. Z niej bezpłatnie będą przydzielane nowym i zmodernizowanym instalacjom, bo zapotrzebowanie na te uprawnienia przekracza już zasoby rezerwy.

Rozporządzenie, które musi przyjąć jeszcze rząd, ma zacząć obowiązywać na początku 2012 r.

Od 2013 r. w UE rozpoczyna się tzw. III okres rozliczeniowy, który potrwa do 2020 r. Uprawnienia do emisji nie są jeszcze rozdzielone. Nie wiadomo też jeszcze na pewno, czy KE zdecyduje się przenieść uprawnienia z 2012 r. na kolejny okres i po jakim przeliczniku.