Krótka 15-stronicowa ustawa, w której ograniczone zostałyby m.in. dotychczasowe przywileje rolników. Tak mogłoby wyglądać prawo przedsiębiorców. Wizja ekspertów została jednak przez urzędników odrzucona. W krótkim akcie nie zmieściłyby się wyłączenia stosowania tej ustawy.
18 listopada minister Mateusz Morawiecki na Kongresie 590 zaprezentował konstytucję biznesu, w tym przede wszystkim jej rdzeń – projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Jak wskazywał, urzędnicy i biznes długo czekali na prostą, krótką, ale też dobrze napisaną ustawę. I wreszcie się jej doczekali.
Jak jednak ustaliliśmy, opublikowany projekt był jednym z dwóch, które powstały. Ten drugi – znacznie krótszy i prostszy – nigdy nie ujrzał światła dziennego. Otrzymaliśmy go jednak od jednego z urzędników resortu.