Opublikowany właśnie pakiet ustaw stworzony w Ministerstwie Rozwoju mógłby być przełomem dla prowadzących działalność. Rzecz w tym, że tymi samymi rękami tworzone są regulacje, które w przedsiębiorców uderzają.
Kręgosłup Konstytucji biznesu, czyli prawo przedsiębiorców ma zawierać podstawowe zasady, które wszystkie urzędy będą musiały brać pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm. Resort rozwoju chwali się m.in. tym, że wreszcie państwowi funkcjonariusze będą musieli stosować przyjazną interpretację przepisów, co oznacza, że wszystkie niejasne regulacje będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.
Obowiązywać będzie także zasada proporcjonalności, zgodnie z którą urzędnicy nie nałożą na prowadzących działalność nieuzasadnionych obciążeń.
Tyle że – na co zwracają uwagę przedstawiciele przedsiębiorców – kluczem przy ocenie nowych regulacji jest zwrócenie uwagi na to, jak wiele obciążeń w ocenie ustawodawcy znajduje uzasadnienie. – Jeśli ministerstwo nazywa coś mianem konstytucji, przepisy tej ustawy powinny być stosowane w pierwszej kolejności, a nie w ostatniej. Inaczej mówiąc, regulacje z prawa przedsiębiorców powinno się uzupełniać tymi z innych ustaw, a nie stosować je tylko tam, gdzie przepisy szczególne o danej kwestii nie stanowią – komentuje Wojciech Warski, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego i ekspert BCC. Organizacja twierdzi, że zbyt wiele w ostatnim czasie wchodzi w życie ustaw, które uderzają w konkretne branże. W efekcie jedną ręką Mateusz Morawiecki pisze ustawę, która ma odciążyć biznes, zaś drugą podpisuje dokumenty (lub co najmniej godzi się na ich wejście w życie), które w przedsiębiorców uderzą.
Handel detaliczny
Od 10 stycznia obowiązuje ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), która wymusza na sprzedawcach proponowanie klientom rozstrzyganie konfliktu na drodze polubownej. Przygotowane przepisy zawierają jednak kuriozalny błąd. Przedsiębiorcy zostali bowiem zobligowani do wskazania klientom instytucji, której powierzają pozasądowe rozstrzyganie sporów. Stosowna adnotacja musi znajdować się i we wzorcach umownych, i na stronach internetowych sprzedawców.
Tyle że rejestr podmiotów do wyboru prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest pusty. Instytucjom, które mają prowadzić postępowania, dano bowiem kilkadziesiąt dni na zgłoszenia.
– Media często informują o tym, że za niespełnienie wymogów informacyjnych grożą przedsiębiorcom dotkliwe konsekwencje. Szkoda tylko, że choćbyśmy najbardziej chcieli wszystkie z nich wypełnić, to ustawodawca tak tworzy przepisy, że jest to niemożliwe – komentowała niedawno na naszych łamach sprawę wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Dorota Wolicka.
Firmy transportowe
Uchwalony na ostatnim posiedzeniu przez Sejm pakiet przewozowy, który przygotowało Ministerstwo Finansów, ma pomóc w walce z wyłudzeniami podatków. Przedsiębiorcy przekonują jednak, że w praktyce uderzy w legalnie funkcjonujących przedstawicieli branży transportowej. Będą oni musieli wypełniać wiele nowych obowiązków. Przykładowo przewoźnik powinien dokonywać zgłoszeń do elektronicznego rejestru, żeby uzyskać odpowiedni, ważny 10 dni, numer referencyjny.
Za niewypełnianie obowiązków mają grozić kary. Firma wysyłająca bądź odbierająca towar zapłaci równowartość 46 proc. jego wartości netto za niezgłoszenie go do rejestru.
– Obawiamy się, że wielkość obciążeń zakłóci działalność uczciwych przedsiębiorstw transportowych, zaś nielegalne praktyki w dalszym ciągu będą mogły rozkwitać schowane w ogromnych wolumenach przekazywanych informacji, nieodkryte ze względu na brak możliwości analitycznych służb kontrolnych – przypuszcza Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Producenci żywności
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148) ma na celu wzmocnienie patriotyzmu gospodarczego. Paradoksalnie jednak może na wiele firm, które zdecydują się znakować swoje produkty logotypem, sprowadzić kłopoty.
Rząd użył bowiem w znaku fontu „Calibri Bold”. Należy on do amerykańskiej spółki, od której nie wykupiono licencji. Jeśli więc zagraniczny podmiot zdecyduje się walczyć o swoje przed sądami, tysiące polskich przedsiębiorców może dostać po kieszeni.
Instytucje finansowe
Rząd planuje wprowadzić restrykcyjne regulacje dla firm pożyczkowych i banków, które udzielają kredytu konsumenckiego. Niemal wszyscy eksperci zgodnie przyznają, że projektowane przepisy w praktyce dobiją tę branżę. Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim przewiduje bowiem obniżenie rocznego limitu kosztów pozaodsetkowych z 55 do 20 proc. W praktyce oznacza to, że osoba pożyczająca 1000 zł na 30 dni będzie musiała oddać 1117 zł. Biorąc pod uwagę, że ok. 1/5 klientów nie oddaje pieniędzy, firmy do działalności dołożą, zamiast zarobić.
Producenci leków
Planowane w ustawie refundacyjnej zmiany wzmocnią pozycję największych globalnych koncernów, zaś osłabią niewielkie polskie firmy. Twierdzi tak Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Chodzi o pomysł stworzenia jednolekowych grup limitowych, na którym skorzystają producenci leków oryginalnych, zaś stracić mogą i tworzący generyki, i budżet państwa. ⒸⓅ
Strategia Morawieckiego przyjęta
Rząd na wczorajszym posiedzeniu przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). To kluczowy dokument, zgodnie z którego wytycznymi wszelkie instytucje państwowe powinny prowadzić swe działania. Czytamy w nim, że dotychczasowe czynniki wzrostu rodzimej gospodarki, w tym m.in. niskie koszty pracy i wzrost wykształcenia, są już niewystarczające. Aby Polska weszła do przemysłowej ekstraklasy, trzeba zwiększyć znaczenie wiedzy i technologii. Lista flagowych projektów rządu liczy 185 przedsięwzięć. W tym m.in. produkcję pojazdów o napędzie elektrycznym, odnowę polskiej branży stoczniowej i rozwój usług w oparciu o wykorzystywanie dronów. Realizacja strategii będzie wymagała zaangażowania do 2020 r. blisko 1,5 bln zł środków publicznych. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach