Ubywa chętnych na licencję maklera. Ale wpis na listę Komisji Nadzoru Finansowego wciąż się liczy.
W 2016 r. do egzaminów na maklera papierów wartościowych przeprowadzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przystąpiło 191 osób. Dużo mniej niż w poprzednich latach. Według sprawozdań KNF w 2015 r. do egzaminu przystąpiło 360 osób, a w latach 2013–2014 po ponad 400. Między 2009 a 2012 r. chętnych na licencję było od 727 do 871.
– Ten spadek odzwierciedla stan, w jakim znajduje się polski rynek kapitałowy i panujące na nim nastroje. Obsługa inwestorów na giełdzie jest coraz mniej opłacalna, a domy maklerskie ponoszą straty na podstawowej działalności. Możliwości rozwoju i zwiększania zatrudnienia są małe – ocenia Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.