Dodatkowe badanie techniczne wykonane z polisy OC sprawcy wypadku jest refundowane przez zakład ubezpieczeniowy.
Miałem niewielką stłuczkę, nie z mojej winy, więc naprawiłem uszkodzenia na koszt ubezpieczyciela, z OC sprawcy. Ponieważ jednak uszkodzone były elementy zawieszenia, w warsztacie powiedziano mi, że powinienem przeprowadzić badanie techniczne. To kosztuje. Czy za to powinien także zapłacić ubezpieczyciel, czy ja z własnej kieszeni – zastanawia się pan Adam.
Odbierający odszkodowanie z ubezpieczenia OC lub autocasco mają co do zasady obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych pojazdu. Trzeba je wykonać, gdy została w nim dokonana naprawa elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, czyli tych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nie ma natomiast takiej konieczności, jeśli te układy nie zostały uszkodzone, gdy np. prowadzone są tylko naprawy blacharsko-lakiernicze.
Dodatkowe badanie techniczne kosztuje 50 zł i jeżeli naprawa była wykonana na koszt ubezpieczyciela (z polisy OC sprawcy wypadku lub autocasco), to kwota ta jest refundowana przez zakład ubezpieczeniowy w ramach ubezpieczeń. Dzieje się tak dlatego, że skoro badania techniczne są obowiązkowe, konieczność zapłaty za nie jest kwalifikowana jako naturalne następstwo szkody. Warunkami zwrotu kosztów są przeprowadzenie naprawy, wykonanie badania na stacji diagnostycznej oraz przekazanie ubezpieczycielowi dowodu poniesienia kosztów dodatkowego badania technicznego pojazdu. Przeprowadzenie badań (czyli zaprowadzenie pojazdu do stacji diagnostycznej) można też zlecić warsztatowi, który dokonał napraw. Wtedy – jeśli rozliczamy się według kosztorysu – to warsztat będzie odbierał całość odszkodowania od ubezpieczyciela, w tym zwrot kosztów badania technicznego.
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1, ust. 11 pkt 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Pkt 6.8 załącznika do rozporządzenia ministra infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 poz. 2261 ze zm.). Art. 31 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 ze zm.).