UBEZPIECZENIA Skradziono mi samochód. Złodziej jeszcze tego samego dnia spowodował wypadek, rozbił moje auto i bardzo poważnie uszkodził inne – opowiada pan Marek. – Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. Niestety, nie opłaciłem autocasco, więc na pokrycie moich strat nie mam co liczyć. Ale okazuje się, że jeszcze dodatkowo to z mojej polisy zostaną pokryte koszty naprawy tego drugiego samochodu. W związku z tym najprawdopodobniej stracę zniżkę. Czy słusznie? Przecież to nie ja spowodowałem wypadek – zastanawia się czytelnik
Tak. W Polsce obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej związane jest z samochodem, a nie osobą kierowcy. Podstawową zasadą tego ubezpieczenia jest przejęcie przez towarzystwo asekuracyjne odpowiedzialności za szkody (na mieniu i zdrowiu) wyrządzone pojazdem innym osobom ubezpieczonym bez względu na to, kto nim kierował. Nie ma więc znaczenia, czy szkody spowodował właściciel samochodu, ubezpieczający, ktoś z jego rodziny, znajomy czy nawet osoba postronna. Bez znaczenia jest również to, że ktoś używał pojazdu bez zgody właściciela czy – jak w opisanym przypadku – kierowcą był złodziej. Tę kwestię reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która mówi, że OC dotyczy każdego kierującego pojazdem.
A zatem jeśli powstanie szkoda, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, ale konsekwencje obciążają polisę właściciela pojazdu. Warto jednak wiedzieć, że niektórzy ubezpieczyciele, za odpowiednio większą składkę, proponują ubezpieczenie od utraty zniżek. Jeśli się na nie zdecydujemy, szkoda, która wydarzy się w trakcie trwania takiej umowy, nie wpłynie na wzrost składki w kolejnym roku. Kosztuje to nieco więcej, ale może być przydatne w podobnych do opisanej sytuacjach.
Niestety, skoro pan Marek nie miał autocasco, nie może liczyć na pokrycie strat przez ubezpieczyciela. Przepisy nie przewidują bowiem odpowiedzialności za szkody na mieniu, które zostały wyrządzone właścicielowi pojazdu przez kierującego nim. ©?
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Podstawa prawna
Art. 35 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 382). Uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2002 r., sygn. akt III CZP 85/01 OSNC 2003/1/3.