Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Rośnie popyt na wyroby przemysłu. Według GUS nowe zamówienia w przemyśle we wrześniu były o 24,2 proc. większe niż rok wcześniej. W zeszłym miesiącu wzrost wynosił 19,7 proc. Jeszcze mocniej rosły zamówienia eksportowe: o 26,0 proc., po wzroście o 24,7 proc. we wrześniu. Inna dobra informacja z GUS: nadal spada bezrobocie. Jego stopa we wrześniu wyniosła 8,3 proc., wobec 8,4 proc. w sierpniu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1324,1 tys., wobec 1346,9 tys. osób miesiąc wcześniej.

Łatwiej robić biznes. Polska awansowała w rankingu Doing Business przygotowywanym przez Bank Światowy na 24. miejsce z 25. w ubiegłorocznym zestawieniu. Awans zawdzięczamy wprowadzeniu nowego prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacji prawa budowlanego. W rankingu ocenianych jest 190 krajów. Na pierwszym miejscu znalazła się Nowa Zelandia.

Słabszy wzrost PKB. Rysą na tym pozytywnym obrazie są przewidywania tempa wzrostu PKB w III kwartale tego roku. Maria Jeznach, dyrektor departamentu rachunków narodowych w GUS, ocenia, że było ono „nieco niższe” niż 3,1 proc. odnotowane w I półroczu. Co prawda dobrze wypadają dane o sprzedaży detalicznej, ale jest problem ze spadającą produkcją budowlano-montażową.

Belgowie dogadali się w sprawie CETA. Przedstawiciele belgijskiego rządu federalnego i regionów, które wcześniej protestowały przeciwko umowie o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą, uzgodnili sporne punkty i przekazali swoje stanowisko Brukseli. Jeśli Unia zaakceptuje to porozumienie, droga do zawarcia umowy CETA zostanie otwarta.

Lepsza koniunktura w USA. Wskaźnik PMI, pokazujący nastroje wśród menedżerów firm przemysłowych, wyniósł w październiku 53,2 pkt, wobec 51,5 pkt miesiąc wcześniej – wynika ze wstępnych danych. Wynik był znacznie lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się 51,6 pkt. Równie dobrze wypadł PMI w usługach, który w tym miesiącu wyniósł 54,8 pkt, wobec 52,3 pkt we wrześniu. Konsensus rynkowy wyniósł 52,5 pkt.