Komisja Europejska może skarcić Polskę, jeśli nie wypełni ona własnej deklaracji zmniejszania deficytu finansów do 1 proc. PKB.
Bruksela może skorzystać z dyscyplinującego instrumentu, jakim jest zasada makrowarunkowości przy wydawaniu środków unijnych. Oznacza to, że Komisja może reagować, jeśli uzna, iż państwo nie wykonuje zaleceń dotyczących polityki gospodarczej, które na ogół są zawarte w dokumencie nazywanym Country Specific Recommendation (CSR) adresowanym do poszczególnych krajów. Jedną z tych rekomendacji jest zmniejszanie deficytu do z góry wyznaczonego celu. Jak wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego unijnych funduszy, „Jeżeli państwo członkowskie nie podejmie skutecznych działań (...) Komisja może zaproponować Radzie zawieszenie całości lub części płatności w odniesieniu do odpowiednich programów lub priorytetów”.
Zaleceniem dla Polski jest zmniejszanie średniego deficytu do 1 proc. PKB. Taki poziom – według KE – zabezpieczy polskie finanse publiczne przed skutkami kryzysu gospodarczego. W razie dekoniunktury deficyt by rósł, ale do bezpiecznego pułapu ok. 3 proc. PKB. Polski rząd sam zadeklarował, że będzie ten cel realizował, a przyszły rok, gdy deficyt ma wzrosnąć, to wyjątek. Rząd obiecał Komisji, że od 2018 r. co roku będzie redukował dziurę w finansach o 0,25 pkt proc. PKB.