Słabość inwestycji spowodowała, że tegoroczne przewidywania dotyczące rozwoju gospodarki poszły w dół. Ale nakłady na środki trwałe powinny pomagać wynikom w 2017 r.
Ekonomiści wyraźnie obniżyli oczekiwania dotyczące tempa wzrostu produktu krajowego brutto w najbliższych kwartałach. Trzy miesiące temu spodziewali się, że w drugiej połowie 2016 r. będzie on wyraźnie przekraczał 3,5 proc. Teraz średnia prognoz wskazuje, że w III kwartale możemy liczyć na wynik na poziomie 3,1 proc., a w ostatnich trzech miesiącach roku wzrost gospodarczy wyniesie 3 proc.
Niech się mury pną