„Walczymy, aby na nowo przywrócić godność pracownikowi, aby ograniczać handel w niedzielę, by niedziela była dla Boga i dla rodziny" - mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”. Projekt związkowców wpłynął już do Sejmu i podzielił posłów. Jakie są jego założenia?

Ustawodawcy projektu, którym posłowie zajmują się od 22 września określili zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedzielę i święta. Mowa także o wykonywaniu czynności sprzedażowych, przez co rozumie się wszelkie czynności logistyczne, magazynowe i dystrybucyjne. Wyjątek to usługi świadczone na rzecz handlu artykułami niezbędnymi do zaspokojenia potrzeb ludności w wodę, gaz, energię czy paliwo. Zatem zgodnie z art. 3 projektu ustawy „ handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele w placówkach handlowych są zakazane"

Co z zakazem w święta? Handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę są dozwolone do godziny 14:00.

Kogo nie obejmie proponowana ustawa? Handel miałby być dozwolony w kolejne dwie ostatnie niedziele w roku kalendarzowym przed Świętami Bożego Narodzenia, przy czym jeżeli wigilia przypada w niedzielę, to handel w tym dniu dozwolony jest do godziny 14.00. Handlować można będzie także w ostatnią niedzielę przypadającą przed Świętami Wielkanocnymi, w ostatnią niedzielę stycznia i w drugą niedzielę lipca. Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą będą wyłączeni spod proponowanej ustawy pod warunkiem, że czynności sprzedażowe będą wykonywali samodzielnie. Zgodnie z projektem ustawy, można będzie zrobić zakupy na stacjach benzynowych nieprzekraczających 150 m2 powierzchni użytkowej, w piekarniach i w niektórych kioskach oraz sklepach z pamiątkami. Legalna będzie także praca aptek, kwiaciarni i placówek zlokalizowanych w hotelach, szpitalach czy instytucjach kultury.

Zgodnie z art. 6 kto dopuszcza się handlu oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele oraz wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę zakazanych w ustawie podlega karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Proponowane przez „Solidarność” rozwiązanie nie jest nowością w Europie. Podobne prawo obowiązuje m.in. w Austrii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii. W Niemczech - jak wskazują związkowcy - niedziela doczekała się nawet ochrony konstytucyjnej. Art. 140 niemieckiej ustawy zasadniczej stanowi mianowicie, że niedziela jest
dniem "odpoczynku i duchowego wytchnienia”. Projekt „Solidarności” 22 września wpłynął do Sejmu. Prace zakończyły się na etapie pierwszego czytania.

Etap legislacyjny: I czytanie projektu