Stopa bezrobocia / Dziennik Gazeta Prawna
MAKRO
Mniej bezrobocia. Do 6,2 proc. spadła stopa bezrobocia wyliczana przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie prowadzonego co kwartał badania aktywności ekonomicznej ludności. Rok temu była na poziomie 7,4 proc., a na początku 2014 r. przekraczała jeszcze 10 proc. Można się spodziewać, że liczba faktycznie bezrobotnych (a nie zarejestrowanych w urzędach pracy, których znaczna część pracuje w szarej strefie) w III kw. spadnie poniżej miliona. W II kw. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku szybciej spadało bezrobocie wśród kobiet niż mężczyzn, a także na wsi w porównaniu z miastami. Przeciętny czas poszukiwania pracy wynosił 11,4 miesiąca, był o 1,5 miesiąca krótszy niż rok wcześniej.
Lepsze wyniki firm. Przychody z całokształtu działalności firm niefinansowych zatrudniających co najmniej 50 osób wyniosły w I półroczu 1,25 bln zł. Były o 3,6 proc. większe niż rok wcześniej. Koszty urosły w tym okresie o 3,2 proc., do 1,21 bln zł. Firmy zarobiły w pierwszej połowie roku 61,5 mld zł, o 12,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Ekonomistów wzrost zysku ucieszył, ale zmartwił spadek inwestycji. W największym stopniu dotyczył on stawiania nowych budynków, w nieco mniejszym stopniu kupna maszyn i urządzeń. Jedynym wzrostowym segmentem w inwestycjach firm były w pierwszym półroczu środki transportu.
Światowy handel hamuje. Wolumen towarów będących przedmiotem światowego handlu był w II kw. o 0,8 proc. mniejszy niż trzy miesiące wcześniej – podało holenderskie rządowe Biuro Analiz Polityki Gospodarczej. W imporcie największy spadek dotyczył regionu Afryki i Bliskiego Wschodu (5,6 proc). W eksporcie najgorzej szło krajom Ameryki Łacińskiej (spadek o 4,1 proc.). Rynki Europy Środkowej zanotowały spadek importu o 0,3 proc., czemu towarzyszył 1,4-proc. wzrost eksportu.