Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność na terenie kraju, będzie mogło otrzymać nawet 3,5 mln zł dotacji na wdrażanie zielonych technologii, w tym tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Nabór wniosków o dofinansowanie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie 25 czerwca 2024 r.

Na wsparcie mogą liczyć projekty, które skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę i wyposażenie wdrożenie wyników badań, inwestycje w ochronę środowiska i gatunków, w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz w szeroko rozumiane podnoszenie efektywności energetycznej – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podkreślono, że dofinansowanie obejmie w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty);
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

Cele do osiągnięcia

Efektem realizowanych przedsięwzięć może być lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem).

Jak podkreśla PARP, przedsięwzięcia, które spełniają jednocześnie kilka powyższych celów, będą dodatkowo premiowane. Chodzi bowiem o to, aby wnioskodawcy przygotowali rozwiązania uwzględniające wpływ ich działalności na otoczenie gospodarcze i środowiskowe, a także znaleźli optymalne technologie umożliwiające wpisanie przedsiębiorstwa w nurt transformacji w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Ponadto przy wyborze projektów do dofinansowania uwagę będzie zwracana na ich wykonalność finansową, posiadanie odpowiednich zasobów do wdrożenia oraz na inwestycje o potencjale rynkowym i szybkim okresie zwrotu.

W ramach naboru PARP przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3,5 mln zł dotacji.

Jeden wniosek

Wnioski będzie można składać od 25 czerwca 2024 r. do 10 sierpnia 2024 r. za pośrednictwem systemu LSI (https://lsi.parp.gov.pl).

Przedsiębiorca będzie mógł złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Rozpoczęcie realizacji takiego działania nie może być zaplanowane później niż w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem. Z kolei jego zakończenie nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

Budżet przeznaczony na nabór wynosi 325 mln zł.

(Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl).

Krzysztof Tomaszewski