Postępowanie Europejskiego Banku Centralnego było ostatnio najbardziej gołębie na świecie.
Bankierów centralnych dzieli się umownie na gołębie, czyli ekonomistów skłonnych wspierać wzrost gospodarczy kosztem nieco wyższej inflacji i zgadzających się na łagodniejszą politykę pieniężną, oraz jastrzębie, czyli tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają stabilność cen i są gotowi na politykę bardziej restrykcyjną.
Ostatnio cztery główne banki centralne świata podzieliły się na dwie grupy: amerykański Fed i Bank Anglii robią się coraz bardziej jastrzębie, a Europejski Bank Centralny i Bank Japonii – gołębie.