Polimex traci na energetyce. Firma podała, że zidentyfikowała wiele ryzyk technicznych związanych z budową bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Wzrost całkowitych kosztów z nimi związanych wynosi ok. 130 mln zł. Inwestorzy po tej informacji zaczęli wyprzedawać akcje firmy, której kurs spadł na środowej sesji o 15,5 proc., do 4,27 zł za papier. Kilka lat temu firma wpadła w poważne kłopoty z powodu realizacji nierentownych kontraktów drogowych.
PKO BP wypłaci, jeśli nie przejmie. Największy krajowy bank zadeklarował przeznaczenie 1,25 mld zł na dywidendę. To niemal połowa ubiegłorocznego zysku. Na najbliższym walnym zgromadzeniu zarząd chce też podjęcia decyzji w sprawie niepodzielonego zysku z 2014 r. Ten, razem z pozostającą kwotą z zysku za 2015 r., miałby powiększyć kapitały. Niespodzianką jest proponowany termin wypłaty dywidendy – miałoby to nastąpić dopiero tuż przed Bożym Narodzeniem. Jednym z warunków dywidendy jest bowiem to, że do 8 grudnia PKO BP „nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego”. Prezes Zbigniew Jagiełło deklarował dotychczas, że bank chce się skupić na wzroście organicznym. W najbliższym czasie powinna być opublikowana nowa strategia PKO BP, w którym niemal 30 proc. akcji należy do Skarbu Państwa.