16 czerwca br. wejdzie w życie ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352; dalej: u.p.w.i.s.p.). Jak już opisywaliśmy w jednym z poprzednich numerów TGP, znacząco zwiększy ona dostęp obywateli do olbrzymich zasobów gromadzonych przez publiczny sektor. Da też możliwość wykorzystania ich w celu innym niż pierwotnie przeznaczony.
Dziś powracamy do tematu, opisując, w jaki sposób w praktyce polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tych zasobów, wykorzystując je – czy to w prowadzonym już biznesie, czy też w zupełnie nowym innowacyjnym modelu. Mówiąc prościej: jak mogą te zasoby skomercjalizować.
Przypomnijmy: nowa ustawa poszerzy informacje sektora publicznego (ISP) podlegające ponownemu wykorzystaniu m.in. o zasoby biblioteczne, muzealne i archiwalne. Będzie zatem można łatwiej wykorzystywać w celach komercyjnych m.in. zdigitalizowane dzieła sztuki (ich fotografie lub skany), reprodukcje materiałów archiwalnych czy publikacje elektroniczne, dane statystyczne, gospodarcze etc. Swoje zasoby szerzej udostępnią też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny - dzięki temu będzie można uzyskać informacje pogodowe czy na temat złóż. Wszystkie te dane – teraz otwarte dla wszystkich – szczególne znaczenie mają dla przedsiębiorców. Stanowią ogromny potencjał, który może być wykorzystany przez nich w celu tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.
Co do zasady ISP udostępniane będą za darmo. W praktyce jednak - w sytuacjach kiedy potrzebne będą dodatkowe działania ze strony urzędów - za opłatą rekompensującą instytucjom koszty związane z ich udostępnieniem, np. za sporządzenie skanów.
O tym, że na takich danych można zarabiać, świadczą przykłady ze świata. Jak spędzić weekend z dziećmi? Z odpowiedzą na to pytanie nie mają problemu Amerykanie. Aby ułatwić rodzicom w USA planowanie wolnego czasu, powstała aplikacja MomMaps. Wykorzystując otwarte zasoby z danymi publicznymi największych amerykańskich miast, gromadzi informacje na temat parków, muzeów i innych miejsc przyjaznych dzieciom.
Potrzebny dobry prawnik? W tym wyborze pomaga Amerykanom serwis internetowy Avvo, na którym użytkownicy mogą sięgnąć po poradę oraz znaleźć prawnika w swojej okolicy. Częścią strony jest również ranking prawników w Stanach Zjednoczonych, wsparty danymi z izb adwokackich.
Na takich pomysłach zagraniczni przedsiębiorcy zarobili miliony! A informacje potrzebne do funkcjonowania dochodowych biznesów dostają za darmo lub za niewielkie pieniądze właśnie od instytucji publicznych.
Czas, by podobne pomysły wdrożyć w Polsce. Na kolejnych stronach pokazujemy, jakie nowe możliwości będą mieli przedsiębiorcy, oraz podpowiadamy pomysły na biznes z wykorzystaniem ISP. Przybliżamy kilkadziesiąt udanych modeli biznesowych z całego świata. Wskazujemy też, jak sięgnąć po informacje z zasobów publicznych.