W czwartek odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. przedsiębiorczości. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo finansów oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiły informacje o stanie prac nad rozwiązaniami adresowanymi do przedsiębiorców w obszarze składki zdrowotnej, składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.

Ze strony Ministerstwa Zdrowia padła jasna deklaracja, że zmiany w składce zdrowotnej nie wejdą w życie w tym roku, i będą one skoordynowane ze zmianami w przepisach podatkowych - napisał w serwisie twitter Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz członek Rady Nadzorczej ZUS - Łukasz Kozłowski.

Jak dodał, wykluczony jest także prosty powrót do składki zdrowotnej sprzed 2022 r., ponieważ uszczupliłoby to wpływy o 9,5 mld zł w warunkach 2024 r., a w warunkach 2025 r. – 10 mld zł.

Dodatkowo, brane pod uwagę są dwie opcje zmian w składce zdrowotnej. Pierwszą z nich jest wprowadzenie systemu wzorowanego na obecnej składce płaconej przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - czyli podstawa wymiaru kwotowa, z progami uzależnionymi od rocznego przychodu - przekazał Łukasz Kozłowski.

- Druga opcja to tzw. system mieszany, w ramach którego osoba prowadząca działalność gospodarczą miałaby do wyboru składkę ryczałtowo-progową, lub składkę ustalaną proporcjonalnie w relacji do dochodu - który byłby całkowicie tożsamy z dochodem w rozumieniu przepisów podatkowych - dodał.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Ze strony Ministerstwa Finansów wskazano na trwające prace nad wprowadzeniem kasowego PIT oraz modyfikacją podatku Belki - który zostanie nie tyle zlikwidowany, co zmieniony. W tym miesiącu MF ma przedstawić wstępne założenia w tym obszarze - zaznaczył Kozłowski.

Dodał, że zapowiedziano przede wszystkim uspokojenie tempa zmian legislacyjnych w obszarze podatków. Zachowany ma być co do zasady 6-miesięczny vacatio legis, choć wyjątkiem mogą być pilne implementacje zaległych dyrektyw unijnych - takich jak DAC7 czy podatek minimalny.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ze strony MRiT wskazano na procedowany projekt tzw. urlopu składkowego, a także projektowaną deregulację przepisów prawa gospodarczego. Ma ona obejmować kwestię ograniczenia nadmiernych kontroli przedsiębiorców, digitalizacji procesów w administracji - napisał Kozłowski.

Ostatnim z zasygnalizowanych obszarów jest certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych, której założeniem jest m.in. zwiększenie udziału MŚP na rynku zamówień publicznych, poprzez ograniczenie obowiązków formalnych związanych z udziałem w przetargach - zakończył Łukasz Kozłowski.

Czytaj też: 234 zł miesięcznie składki zdrowotnej od 1 kwietnia 2024 - sprawdź dla kogo