Już za 3 tygodnie w Gdańsku odbędzie się II edycja Europejskiego Kongresu Medycznego. W wydarzeniu udział weźmie wielu znakomitych międzynarodowych i polskich ekspertów z zakresu zdrowia publicznego, ekonomii i zarządzania placówkami medycznymi. Podczas dwóch dni kongresowych odbędzie się szereg interesujących debat, które będą dotyczyły najbardziej aktualnych problemów służby zdrowia w ujęciu europejskim.

II Europejski Kongres Medyczny to forum wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli bardzo różnych środowisk bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną w Polsce. Jego ideą jest integracja środowiska w poszukiwaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora medycznego. Uczestnicy Kongresu przedstawią ciekawe koncepcje, które pomogą sprostać takim wyzwaniom jak wyrównywanie różnic w dostępie do opieki medycznej w UE, niedobór kadr medycznych i migracja specjalistów, stale rosnące koszty świadczeń zdrowotnych, związane między innymi ze starzeniem się społeczeństw, czy też rola i przyszłość zawodu farmaceuty. Dla zarządzających szpitalami i ich właścicieli zorganizowana zostanie specjalna strefa warsztatowa, w ramach której specjaliści podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą m.in. o narzędziach redukcji kosztów funkcjonowania szpitali, nowych źródłach finansowania czy optymalizacji działalności placówek ochrony zdrowia.

EUROPEJSKI KONGRES MEDYCZNY – ZDROWIE W WYMIARZE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM / Inne / Dawid Linkowski

Równać do najlepszych

Kongres otworzy dyskusja poświęcona tendencjom w europejskiej opiece zdrowotnej w kontekście wyrównywania możliwości dostępu do świadczeń w poszczególnych krajach UE. Gościem specjalnym panelu otwarcia będzie dr Arne Björnberg, specjalista w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań na rynku medycznym i farmaceutycznym, profesor wizytujący na Uniwersytecie Światowego Pokoju ONZ, autor raportu Euro Health Consumer Index 2015. Na podstawie analizy Indeksów Zdrowotnych przygotowywanych przez ostatnie lata przez HCP dr Björnberg omówi trendy, szanse i zagrożenia związane z opieką zdrowotną w poszczególnych krajach UE. Uczestnicy panelu spróbują z kolei odpowiedzieć na pytania czy obywatele Zjednoczonej Europy mają równy dostęp do opieki zdrowotnej i czy systemy opieki zdrowotnej w całej Unii nadążają za potrzebami pacjentów.

Kryzys zasobów kadr medycznych

W związku z obecnością Polski w UE, zniknął problem uznawalności dyplomów i kwalifikacji zawodowych profesji medycznych, co przełożyło się w znacznym stopniu na zwiększenie mobilności pracowników ochrony zdrowia. Migracje zawodowe lekarzy i pielęgniarek szybko stały się istotnym zagadnieniem, zarówno w wymiarze politycznym jak i społecznym. Skala i ewentualne skutki zjawiska są w wielu krajach ściśle monitorowane, a w raportach przygotowywanych przez Światową Organizację Zdrowia mówiło się o „światowym kryzysie zasobów kadr medycznych”.

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Medycznego podejmą dyskusję o tym, jak Europa radzi sobie z problemem niedoboru kadr medycznych; czy migracja lekarzy, pielęgniarek i położnych jest wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej w państwach UE i jaki pomysł ma Unia, by zapobiec powstającym nierównościom w dostępie do specjalistów? W odpowiedzi na te pytania pomoże gość specjalny, Peter Carter, doktor honoris causa Edge Hill University, były dyrektor generalny w Central and North West London Mental Health NHS Trust, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla National Health Service (NHS).

Warsztaty dla szpitali

Organizatorzy kongresu szczególnie polecają specjalną strefę warsztatową, w której specjaliści z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej podzielą się z uczestnikami panelu swoją wiedzą i doświadczeniem między innymi w zakresie: rewitalizacji i restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia i związanych z tym modeli finansowania, przyszłości polskich szpitali w kontekście możliwości pozyskiwania funduszy inwestycyjnych; outsourcingu usług postrzeganego zarówno jako szansa jak i zagrożenie dla szpitali; ekonomicznych aspektów zarzadzania placówkami szpitalnymi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia.

Rynek apteczny na zakręcie

Zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia ustawa o zawodzie farmaceuty i związane z tym powołanie specjalnego zespołu, na czele którego stanął wiceminister Krzysztof Łanda, wzmogło trwającą od dłuższego czasu dyskusję o rynku aptecznym w Polsce. Szczególnie gorące polemiki dotyczą różnic w postrzeganiu prawa własności aptek w kontekście postulatu „apteki dla aptekarza”, miejsca farmaceuty w procesie leczenia pacjenta oraz zagadnień związanych z nielegalnym wywozem leków za granicę. Debata na temat najlepszego dla Polski modelu aptekarstwa, która odbędzie się drugiego dnia Kongresu z pewnością dostarczy wiele emocji i będzie zarazem okazją do zapoznania się z różnymi punktami widzenia środowiska farmaceutów. Udział w niej wezmą przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej, Związku Pracodawców Aptecznych oraz eksperci ds. rynku farmaceutycznego i aptecznego.

Bezpłatna rejestracja

Udział w Europejskim Kongresie Medycznym (7-8 czerwca Amberexpo, ul. Zaglowa 11) jest bezpłatny. W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.ekm.com.pl. O ostatecznym przyznaniu akredytacji decyduje jedynie kolejność zgłoszeń.