Wpływ z podatku od niektórych instytucji finansowych w 2016 r. będzie niższy od założonych w budżecie 5,5 mld zł. MF widzi pole do korekty w konstrukcji tego podatku. Obecnie trwają analizy i nie ma planu szybkich zmian. Korekta mogłaby polegać na uśrednieniu stanów obligacji posiadanych przez banki - poinformował wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

"Po pierwsze - mamy za sobą pierwszy miesiąc działania tej daniny. Mamy pierwsze dane. One rzeczywiście pokazują, że to będzie mniejszy wpływ niż ten, jaki jest zaplanowany w ustawie budżetowej. Ale nie dziwi nas to, nie jesteśmy tym zaskoczeni. Wszędzie podatki sektorowe w momencie kiedy były wprowadzane, w pierwszej fazie, na ogół wypadały gorzej od oczekiwań" - powiedział w piątek Janczyk w rozmowie z dziennikarzami.

"Są pewne elementy, które można byłoby tam skorygować, żeby uzyskać większy wpływ. Na tę chwilę trwają analizy i nie podejmiemy decyzji o tym, żeby tę korektę szybko wprowadzać. Mówiąc wprost - jest ona możliwa do wykonania, chociażby poprzez uśrednienie stanów obligacji, jakie posiadają banki. W tej chwili mamy zapisany w ustawie stan na koniec każdego miesiąca" - dodał.

"Zauważyliśmy w pierwszych miesiącach - jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy, kiedy była ona procedowana - że w ramach optymalizacji podatkowej banki uzupełniły swoje portfele o obligacje. To w naturalny sposób spowodowało obniżenie podstawy do opodatkowania" - powiedział Janczyk.

Pytany o ewentualny termin wejścia w życie korekty do ustawy Janczyk powiedział: "W tej chwili nie mówię o żadnej korekcie, trwają analizy, przyglądamy się temu. Mamy pierwsze dane. Nie jesteśmy tym zaskoczeni".

Planowane w ustawie budżetowej na rok 2016 dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych to 5 500,0 mln zł. Po marcu dochody z podatku wyniosły 364,2 mln zł.