Kwietniowy Indeks Optymizmu Przedsiębiorców wskazuje, że kontynuowany jest trend pogarszania się nastrojów wśród przedsiębiorców - wynika z badania Pracodawców RP.

"Kwiecień przyniósł kontynuację tendencji z poprzednich miesięcy. W konsekwencji, wskaźnik oceny sytuacji bieżącej zaczął sygnalizować nieznaczne pogarszanie się kondycji biznesowej ankietowanych firm" - napisano w komentarzu.

W kwietniu Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 99,5 pkt. w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej wobec 100,6 pkt. w marcu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 93,2 pkt. w poprzednim miesiącu do 92,8 pkt. w kwietniu.

"Kwiecień przyniósł kolejny z rzędu spadek wskaźnika bieżącej i przyszłej koniunktury gospodarczej. Po raz pierwszy od listopada 2014 r. ankietowane przedsiębiorstwa przeciętnie odczuwały pogorszenie swojej sytuacji biznesowej w porównaniu z poprzednim miesiącem – subindeks oceny sytuacji bieżącej ukształtował się bowiem na poziomie poniżej 100 pkt." - napisano.

"Optymistyczny akcent wprowadza natomiast fakt, że począwszy od przełomu 2015 i 2016 r. tempo obniżania się głównych składowych Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców stopniowo spada" - dodano.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt., oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt. – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt. świadczy o braku zmian). (PAP)