W tym roku Dziennik Gazeta Prawna po raz szósty przyzna Economicusy: nagrody dla najlepszych książek ekonomiczno-biznesowych na naszym rynku wydawniczym. To największy tego typu konkurs w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 marca
Zasady naszego konkursu nie ulegają zmianie. Tak jak w poprzednich latach przyznajemy nagrody w trzech kategoriach:
1. Dla najlepszej książki promującej wiedzę ekonomiczną napisanej przez polskiego autora. Chcemy wyróżnić w niej przystępne i pobudzające debatę publiczną prace o mechanizmach funkcjonowania gospodarki. W przeszłości wygrywały tu takie książki, jak: „Biznes po prostu” Leszka Czarneckiego, „Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego” Jana Toporowskiego, „OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce” Leokadii Oręziak, „O lepszy ład społeczno-ekonomiczny” Tadeusza Kowalika oraz „Czas pokera” Andrzeja K. Koźmińskiego.
2. W drugiej kategorii nagrodzimy najlepszą książkę polskiego autora, która pełni funkcję poradnika ekonomiczno-biznesowego. Uczy, jak robić interesy, skuteczniej negocjować albo inwestować. W poprzednich latach nagrodzeni w tej kategorii byli m.in. Tomasz Budziak, Wiesław Jasiński czy Andrzej J. Blikle.
3. Nagroda w trzeciej kategorii uhonoruje najlepsze tłumaczenie zagranicznej książki ekonomiczno-biznesowej, która została wydana na polskim rynku. Triumfatorami poprzednich edycji były m.in. prace Roberta Shillera i George’a Akerlofa, Nassima Taleba, Elinor Ostrom czy Daniela Kahnemana.
Książki do konkursu zgłaszają wydawnictwa. Każde z nich może przysłać nie więcej niż pięć pozycji w każdej kategorii. Do konkursu mogą stanąć książki między 1 marca 2015 r. a 1 kwietnia 2016 r. Na książki (po 10 egzemplarzy każdej ze zgłoszonych pozycji) czekamy pod adresem: Dziennik Gazeta Prawna INFOR Biznes Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Książkom powinien towarzyszyć dopisek „Economicus”.
Konkurs ma również swój kącik internetowy pod adresem www.gazetaprawna.pl/economicus. Wszelkie pytania natury organizacyjnej prosimy kierować na adres: anna.beczek@infor.pl.
Ze wszystkich nadesłanych redakcja DGP wybierze 30 tytułów (po 10 w każdej kategorii). Następnie do gry wejdzie Kapituła złożona z polskich autorytetów akademickiej i praktycznej ekonomii. To jej głosowanie zadecyduje o tym, kto dostanie tegoroczne Economicusy.
Wręczenie nagród odbędzie się 20 maja podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym. Podobnie jak przed rokiem zwycięzcy oraz finaliści Economicusa mogą liczyć na szerokie omówienie i prezentację nagrodzonych książek na łamach Dziennika Gazety Prawnej.