"Aby ten cel, który jest przed nami osiągnąć, chcemy zaproponować na najbliższą przyszłość na pięć, dziesięć, piętnaście lat (...) plan gospodarczego rozwoju oparty o pięć filarów" - powiedział Morawiecki. Jak wskazał, są to: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny.

"Polska ma jeszcze przemysł, nie zlikwidowaliśmy wszystkiego aczkolwiek trzeba pamiętać, że dwie trzecie polskiego przemysłu właściwie jest elementem firm zagranicznych. My chcemy zdecydowanie wzmocnić inwestycje" - mówił. Jak zaznaczył, chodzi o wzrost udziału inwestycji w PKB z obecnych 18 proc. "Państwa, które rozwijały się szybciej, które rozwijały się równomiernie, stabilnie przez wiele lat miały poziom inwestycji do PKB w wysokości 25 proc. lub więcej" - powiedział.

Podkreślił, że w ramach działań na rzecz reindustrializacji "ogromny" nacisk kładziony ma być na wsparcie kapitału prywatnego. Wzmacniane i rozwijane mają być także - jak wskazał Morawiecki - "doliny przemysłowe". "Chcemy żeby były dolina; kolejowa, dolina stoczniowa" - wskazał.

Wspierane mają być także inwestycje zagraniczne, na których - jak mówił Morawiecki "bardzo nam zależy". "Chcemy we współpracy z kapitałem zagranicznym, z technologiami zagranicznymi unowocześniać polskich przemysł" - podkreślił.

Reklama

Drugi filar to rozwój innowacyjnych firm. "Zaoferujemy przed końcem roku +konstytucję dla biznesu+, czyli dużo bardziej przewidywalne, transparentne warunki do prowadzenie biznesu zarówno z punktu widzenie elementów skarbowych jak i regulacyjnych, co, do których przedsiębiorcy bardzo często narzekają, że się bardzo często zmieniają" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił też znaczenie innowacyjności. "Tak żeby nasze firmy stawały się bardziej innowacyjne i przesuwały się na drabinie wartości dodanej, szczebel po szczeblu, rok po roku coraz wyżej. Jest to niezwykle ważne, żeby w tym międzynarodowym podziale pracy osiągać coraz wyższy stopień zaawansowania, bo dzięki temu będziemy mogli zaoferować naszym pracownikom jak najlepsza płace" - zaznaczył Morawiecki.

Reklama

Wicepremier mówiąc o trzecim filarze - kapitał dla rozwoju - powiedział: "naszym wielkim marzeniem jest, aby długofalowo rozwój oprzeć na oszczędnościach. Oszczędności trzecio-filarowe, oszczędności prywatne, ale też oszczędności publiczne mają stanowić podstawowy element wzmocnienia programu inwestycyjnego, industrializacyjnego". Podkreślił też rolę środków unijnych i współpracy z prywatnymi instytucjami finansowymi.

Czwarty filar, który dotyczy ekspansji zagranicznej ma się dokonać m.in. za sprawą: utworzenia Pionu Wspierania Eksportu w Polskim Funduszu Rozwoju; reformy dyplomacji ekonomicznej; budowy silnej marki Polska.

"Niesamowicie ważne jest także, aby ten kompleksowy plan rozwoju był programem zrównoważonym. Zaś rozwój społeczny i terytorialny mają zagwarantować: pakt dla obszarów wiejskich, skuteczna polityka regionalna oraz edukacja" - powiedział Morawiecki mówiąc o piątym filarze, czyli rozwoju społecznym i terytorialnym.