Nasza gospodarka przyspiesza. Produkt Krajowy Brutto w 2015 roku wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 3,6 procent. Jednak bezrobocie wzrosło.

Bezrobocie w grudniu wyniosło 9,8 procent, czyli o 0,2 punktu procentowego więcej niż listopadzie, ale mniej niż w tym samym czasie 2014 roku. Wtedy wyniosło 11,4 procent.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce zarejestrowanych bezrobotnych jest 1 milion 563 tysiące 300 osób.

W stosunku do listopada wzrost liczby osób bez pracy odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w opolskim i lubelskim oraz lubuskim.

Natomiast w porównaniu z grudniem roku wcześniejszego wskaźnik ten obniżył się w całej Polsce - najbardziej w województwach wielkopolskim, pomorskim oraz dolnośląskim.
W ubiegłym miesiącu utrzymało się duże zróżnicowanie terytorialne stopy bezrobocia. Najwyższa jest w województwie warmińsko-mazurskim - wynosi 16,3 procent, a najniższa w wielkopolskim - 6,2 procent.

W grudniu do urzędów pracy zgłosiło się ponad 230 tysięcy osób poszukujących zatrudnienia - to więcej niż listopadzie i w tym samym czasie przed rokiem.

Nasza gospodarka przyspiesza

Nasza gospodarka przyspiesza. W 2015 roku w porównaniu z rokiem poprzednim urosła o 3,6 procent - wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego.
W 2014 roku PKB wzrósł o 3,3 procent.

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska podkreśliła, że w ubiegłym roku w naszej gospodarce umocniły się pozytywne tendencje. Wyjaśniła, że głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy. "Jego pozytywny wpływ na wzrost PKB oceniamy na 3,3 punktu wobec 4,8 rok wcześniej" - uzupełniła.

Zaznaczyła, że wyższy niż przeciętnie i większy niż w 2014 roku wzrost odnotowano między innymi w przemyśle.

Dzisiejsze dane są nieco lepsze niż oczekiwania analityków, którzy wskazywali na wzrost PKB w 2015 roku o 3,5 procent.