"Wzrost PKB na świecie jest obecnie szacowany na 3,1 proc. w 2015 r. i prognozowany na 3,4 proc. w 2016 r. oraz 3,6 proc. w 2017 r. Zakładany jest bardziej stopniowy wzrost globalnej aktywności w porównaniu z październikowym World Economic Outlook (WEO)" - napisano we wtorkowym komunikacie.

MFW spodziewa się kontynuacji skromnego i nierównego wzrostu w gospodarkach rozwiniętych, a prognoza dla rynków wschodzących jest zróżnicowana.

"Spowolnienie i przebalansowania chińskiej gospodarki, niższe ceny surowców i problemy niektórych dużych gospodarek rynków wschodzących w dalszym ciągu będą ciążyć na prognozach wzrostu w 2016-17" - napisano.

MFW prognozuje, że wzrost w gospodarkach rozwiniętych utrzyma się na poziomie 2,1 proc. w tym i w przyszłym roku. W październiku 2015 r. WEO Fundusz prognozował 2,0 proc. w 2016 i 2017 r.

Prognoza wzrostu gospodarczego dla rynków wschodzących na ten rok to 4,3 proc. wobec 4,1 proc. prognozowanych w październiku 2015 r. Prognoza na przyszły rok to 4,7 proc. wobec prognozowanych 4,5 proc. - w październiku ubiegłego roku.

"Rynki wschodzące konfrontują się z nową rzeczywistością niższego wzrostu, z cyklicznymi i strukturalnymi siłami podważającymi tradycyjny paradygmat wzrostu" - napisano we wtorkowej nocie.

MFW podkreśla jednak ogromne zróżnicowanie gospodarek krajów rynków wschodzących.

Prognoza MFW dla wzrostu PKB w Chinach - to bez zmian 6,3 proc. na ten rok i 6,0 proc. na przyszły.

Prognoza dla koszyka rozwijających się gospodarek europejskich, do którego należy m.in. Polska, to 3,1 proc. na 2016 i 3,4 proc. na 2017 r. Prognoza na ten rok wzrosła względem października 2015 r. o 0,1 pkt., a na przyszły pozostała bez zmian.

W aktualizacji WEO Fundusz podaje prognozy tylko dla koszyków gospodarek oraz wybranych państw. Szczegółowe prognozy dla poszczególnych krajów prezentowane są w "pełnych" raportach, publikowanych co pół roku.