Rozmowa
Panie ministrze, czy to, co się dzieje ostatnio na rynkach finansowych: na złotym i na obligacjach, to czynniki ryzyka, które będą rzutowały na prognozy wzrostu w tym roku i w kolejnych?