„W projekcie z 22 grudnia, resort pracy raz jeszcze przeliczył koszty i niestety zarówno wpływ na wydatki budżetowe jak i cały sektor finansów publicznych jest znacznie wyższy niż w dokumencie z początku grudnia” - powiedziało "PB" źródło.

Z oceny skutków zamieszczonej na stronie RCL wynika, że wydatki sektora finansów publicznych związane z realizacją ustawy 500+ w 2016 roku wyniosą 16,1 mld zł. W kolejnym roku będzie to 20,1 mld zł.

Zdaniem osoby z MF, wyższe koszty programu spowodują wzrost deficytu sektora finansów publicznych.

„Nasza prognoza zakłada, że w przyszłym roku wyniesie on 2,8 proc. PKB, a teraz jeśli nie znajdą się nowe źródła dochodu albo ograniczenia wydatków zbliżamy się do 3 proc.” – dodało źródło.