Ukraiński parlament uchwalił budżet na 2016 rok. Było to warunkiem udzielenia kolejnej transzy kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Wprowadzono też zmiany w prawie podatkowym.

Budżet ma wynieść 667 mld hrywien, czyli blisko 27 mld dolarów W uchwalonym budżecie deficyt wynosi 3,7 procent produktu krajowego brutto. Obniżenia deficytu wymagał od Ukrainy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Płaca minimalna w przyszłym roku wynosić ma 1378 hrywien. To nieco ponad 200 złotych. Kijów liczy, że w przyszłym roku uda się uzyskać wzrost gospodarczy. Zaplanowany w budżecie wynosi 2 procent przy 12-procentowej inflacji.

Zwiększono też m.in. akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. Poza tym uproszczono podatek dochodowy. Budżet i zmiany w kodeksie podatkowym były warunkiem udzielenia Ukrainie kolejnej transzy kredytu w wysokości 1 miliarda 700 milionów dolarów. W 2015 roku wartość zagranicznej pomocy dla Ukrainy wyniosła 10 miliardów dolarów.