By osiągnąć sukces na obcych rynkach, eksporterzy muszą dobrze przygotować się do zagranicznej ekspansji – podkreślali eksperci V Europejskiego Kongresu MSP w Katowicach.
Cały jeden dzień imprezy został poświęcony omówieniu źródeł wsparcia polskich firm na rynkach zagranicznych, przeanalizowaniu przykładów kooperacji między Polską a jej sąsiadami – Czechami i Słowacją, oraz współpracy gospodarczej na linii Europa – Wschód. Jednym z najciekawszych punktów dnia były spotkania B2B i F2F, w których udział wzięli reprezentanci biznesu, m.in. z Czech, Słowacji, Rosji, Austrii i Turcji. W ich trakcie uczestnicy otrzymywali informacje na temat możliwości inwestycyjnych w poszczególnych państwach, praktycznych wskazówek dotyczących kultury organizacyjnej i relacji handlowych.
Reklama
Zaproszeni eksperci podpowiadali, jak można wesprzeć eksporterów na wczesnych etapach przygotowań do ekspansji. – Informacje dostarczone przez nasz portal pozwalają wybrać firmom najlepszy dla nich rynek oraz znaleźć na nim odbiorców. Dzielimy się również wiedzą na temat sprzedaży zagranicznej w ramach Programu Rozwoju Eksportu – wyjaśnił Robert Antczak, dyrektor departamentu sprzedaży produktów w Banku Zachodnim WBK.

Reklama
Przedsiębiorcy mogli się też dowiedzieć, jak mogą zwiększyć bezpieczeństwo transakcji. Omawiane były gwarancje, akredytywy, faktoring międzynarodowy czy forwardy zabezpieczające przed ryzykiem walutowym. Eksperci opowiadali też o zasadach pozyskiwania finansowania na realizację planów eksportowych.
– Dzięki naszemu ubezpieczeniu możliwe jest udzielenie kredytu przez bank eksportera wskazanemu importerowi na zakup polskich towarów. Kredyt jest wypłacany na rzecz polskiego eksportera, a następnie spłacany przez importera w okresie np. pięciu lat. Eksporter otrzymuje zapłatę, zapewniając jednocześnie kontrahentowi odroczony termin płatności – tłumaczyła Elżbieta Urbańska z KUKE.
Podczas tegorocznej edycji kongresu, której organizatorem od pierwszej edycji jest Regionalna Izba Gospodarcza, dużym powodzeniem cieszyły się też warsztaty zorganizowane dla młodych przedsiębiorców.