"Nie" dla cięć w unijnym budżecie na przyszły rok. Takiego zdania są europosłowie z komisji budżetowej. Deputowani uważają, że dodatkowe środki powinno się przeznaczyć między innymi na walkę z kryzysem migracyjnym.

W lipcu kraje członkowskie opowiedziały się za cięciami w budżecie, zaproponowanym przez Komisję Europejską. Chodziło wtedy o ograniczenie funduszy między innymi na działania zewnętrzne Wspólnoty - na Ukrainie, w Syrii czy Iraku. Europosłowie w swoim projekcie cofnęli te cięcia, wprowadzając takie poprawki, które - ich zdaniem - pozwolą sprostać obecnym wyzwaniom Unii. Zaproponowali między innymi, by dodać ponad miliard euro na zmaganie się z napływem migrantów.

Większe wsparcie przewidziano także dla młodych ludzi - w ramach programu Erasmus czy Inicjatywy Zatrudnienia Młodych. Europosłowie uwzględnili także 500 milionów euro na pomoc dla rolników.

Łącznie w ich projekcie unijne zobowiązania opiewają na ponad 157 miliardów euro, a płatności - na 146,5 miliarda. W tej sprawie musi się jeszcze wypowiedzieć cały Parlament Europejski, co nastąpi pod koniec października. Potem zaczną się negocjacje z państwami członkowskimi na temat ostatecznego kształtu budżetu.