Przez ostatnie lata skupialiśmy się na budowie parków technologicznych czy centrów badawczych. Teraz przyszła pora na wykorzystanie tej infrastruktury – zapowiada Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP.
PATRONAT: TRZEBA ROZBUJAĆ POLSKĘ WSCHODNIĄ
Nawet 7 mln zł na tworzenie innowacyjnych produktów i usług mogą pozyskać firmy w ramach pierwszego konkursu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020 pod nazwą „Wdrażanie innowacji przez MSP”. Wnioski będą przyjmowane od końca października. – W puli tegorocznego konkursu mamy 80 mln zł. Ale to dopiero początek. Na całe poddziałanie przeznaczyliśmy ponad 400 mln zł – poinformowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podczas inauguracji konkursu.
W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, należące do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), które obejmują swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie lub warmińsko-mazurskie). Firmy będą mogły pozyskać pieniądze np. na doradztwo techniczne przy wdrażaniu innowacji, zakup maszyn czy urządzeń.
W planach są już kolejne nabory w ramach PO Polska Wschodnia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) już 20 października ogłosi kolejny nabór, tym razem w działaniu 1.4 „Wzór na konkurencję”. Wsparciem finansowym objęte będzie przeprowadzenie tzw. audytu wzorniczego, który ma na celu ocenę potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa. W ramach takiego audytu ocenia się np. sytuację przedsiębiorstwa i jego ofertę, przyjętą strategię marketingową czy wykorzystywane technologie.
W przyszłym roku PARP zamierza skupić się na zwiększeniu liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w Polsce Wschodniej. Jeszcze w tym roku powinien ruszyć nabór w ramach działania programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Skorzystać z tego będą mogły ośrodki innowacji (parki naukowo-technologiczne, naukowe, technologiczne, inkubatory technologiczne), a wsparcie ukierunkowane jest zwłaszcza na osoby do 35. roku życia, w szczególności absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów.