Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) rozwiązała umowę pożyczki z Hawe Telekom i wezwała Hawe jako poręczyciela do spłaty kwoty 80 mln zł plus odsetki umowne w terminie 7 dni, podało Hawe.

"ARP wezwała spółkę do zapłaty zadłużenia Hawe Telekom z pożyczki, obejmującego wierzytelność główną w kwocie 80 000 000,00 zł oraz umowne odsetki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania" - czytamy w komunikacie.

O rozwiązaniu umowy pożyczki Mediatel poinformował 1 września 2015 r.

Dziś Alior Bank wezwał Hawe Telekom do zapłaty 15 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania kredytobiorców Marka Falenty i Krzysztofa Rybki.

W piątek Hawe poinformowało, że firma windykacyjna Advisers złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki. Dwa dni wcześniej Hawe poinformowało, że rozpoczęło prace nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Spółka nie wykupiła w ostatnim czasie trzech serii obligacji na ponad 33 mln zł.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.