Niemiecki Bundestag poparł nowy program pomocy dla Grecji. Dziś ostatni dzień głosowań w tej sprawie w krajach strefy euro.

W większości krajów strefy euro zgodę na pożyczkę dla Grecji musiał dać rząd. Po ostatnim spotkaniu eurogrupy była to więc już tylko formalność. W kilku państwach konieczna jest jednak zgoda parlamentu. W Finlandii, Austrii, Hiszpanii i Estonii posłowie dali już zielone światło dla nowego programu.

Dziś przyszła kolej na Niemcy i Holandię. W obu przypadkach istnieją grupy posłów, które sprzeciwiają się pomocy dla Grecji. Mimo to oczekuje się, że także w Hadze program ostatecznie zostanie przegłosowany.

Na tej podstawie ministrowie finansów strefy euro będą mogli oficjalnie uruchomić nową pożyczkę dla Aten. Wypłata pierwszej transzy na pokrycie zaległych płatności - w wysokości 13 miliardów euro - odbędzie się w czwartek. Tego samego dnia na specjalnym koncie w Luksemburgu zostanie umieszczonych kolejnych 10 miliardów euro na rekapitalizację greckich banków.