Greckie banki czekają na dokapitalizowanie w wysokości 10 miliardów euro, które będzie miało formę obligacji umieszczonych na specjalnym koncie w Luksemburgu. Środki zostaną wypłacone przez Europejski Mechanizm Stabilności.

Banki w Grecji czeka gorący okres. W ciągu trzech najbliższych miesięcy będą prowadzone liczne działania związane z dofinansowaniem. Będą one dotyczyć między innymi niespłacanych kredytów oraz zmian legislacyjnych. Pod koniec sierpnia rozpocznie się druga faza badania wypłacalności banków. Na początku września greckie banki muszą złożyć plany biznesowe i strategiczne w Europejskim Mechanizmie Stabilności.

W tym samym czasie nastąpi też pierwsza ocena reform, do których zobowiązała się Grecja. Proces dokapitalizowania banków ma się rozpocząć do połowy listopada. Wtedy też, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do Aten trafią dodatkowe 3 miliardy euro.