Bartosz Wyżykowski wyjaśnia, że nowe rozwiązania będą precyzyjniej niż do tej pory regulować działalność gospodarczą i to na pewno ułatwi życie przedsiębiorcom. Zdaniem eksperta, bardzo ważnym rozwiązaniem jest uregulowanie kwestii sankcji administracyjnych, oraz usankcjonowanie mediacji przy ewentualnych sporach. Do tej pory urzędy często nie korzystały z możliwości rozwiązania problemu z udziałem mediatora argumentując to brakiem podstaw prawnych.

Bartosz Wyżykowski pozytywnie ocenia poza tym zapis dotyczący domniemania uczciwości przedsiębiorcy. W jego opinii, jest to pierwszy krok ku temu, żeby relacje przedsiębiorca - urząd kształtowały się lepiej.

Nowe prawo proponuje też rozwiązania umożliwiające zaangażowanie organizacji przedsiębiorców w realizację niektórych zadań publicznych, promocję uczciwych przedsiębiorców oraz reprezentowanie ich w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku.