11 tys. greckich firm przeniosło się w ciągu pięciu lat do sąsiada. A kolejne 60 tys. złożyło wniosek
Ten exodus przedsiębiorców z Hellady ma oczywiście bezpośredni związek z wprowadzonymi ograniczeniami w transferze kapitału i zapowiedziami podniesienia podatków.
O skali zjawiska poinformował oficjalnie Wasilis Korkidis, szef Narodowej Greckiej Konfederacji Handlu. Nawet jeśli część firm ostatecznie wycofa się z tego pomysłu (o czym przekonana jest Grecko-Bułgarska Izba Handlowa), to ich liczba i tak jest ogromna, biorąc pod uwagę, że ograniczenia w przypływie kapitału wprowadzono 28 czerwca, a przez poprzednie pięć lat do Bułgarii przeniosło się 11 tys. greckich firm. Tak duży exodus nieuchronnie spowoduje spadek wpływów podatkowych w Grecji, a co za tym idzie, rząd będzie musiał wyrównać ten ubytek poprzez kolejne oszczędności.