Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był w czerwcu wyższy o 3,2 pkt. proc. niż w maju br. i ukształtował się na poziomie -10,4.

"Wyższe wartości odnotowano dla większości składowych wskaźnika, a zwłaszcza dla oceny dotyczącej przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 9,4 pkt. proc.). Niewielki spadek wystąpił jedynie dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,6 pkt. proc.)" - napisano.

W porównaniu do czerwca 2014 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 5,0 p. proc.

GUS podał, że wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł w czerwcu o 5,5 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie -11,7.

"Wartości wszystkich składowych wskaźnika wzrosły. Znacznie lepiej niż w poprzednim miesiącu, oceniane były przyszła sytuacja ekonomiczna kraju oraz przyszłe zmiany poziomu bezrobocia (dla obu składowych wzrost o 9,4 pkt. proc.)" - napisano.

W czerwcu br. WWUK osiągnął wartość o 7,1 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2014 r.