"Najbardziej pozytywne opinie spośród badanych rodzajów działalności, choć nieco gorsze niż przed rokiem i zbliżone do ocen z kwietnia br., formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia" - napisano w czwartkowym komunikacie GUS. Spośród czterech omawianych sekcji, w branży finansów i ubezpieczeń największą barierą w prowadzeniu bieżącej działalności jest konkurencja firm krajowych, a w pozostałych trzech sekcjach koszty zatrudnienia. W maju nastąpiło też pogorszenie nastrojów konsumenckich.OCENY W TRANSPORCIE I GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W DÓŁ O 3 PKT. DO PLUS 4

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 4 (przed miesiącem plus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 16 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 12 proc. (w kwietniu odpowiednio 17 proc. i 10 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa już czwarty miesiąc oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, ale w maju nieco gorzej niż przed miesiącem" - napisano w komunikacie GUS.

"Planowany wzrost zatrudnienia jest nieznacznie mniejszy od zapowiadanego w kwietniu. Przewidywany jest nieco bardziej znaczący spadek cen" - dodano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA W GÓRĘ O 3 PKT. DO PLUS 7

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 7 (przed miesiącem plus 4). Poprawę koniunktury odnotowuje 19 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 12 proc. (w kwietniu odpowiednio 18 proc. i 14 proc.).

"Oceny formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są trzeci miesiąc z rzędu coraz bardziej optymistyczne, po negatywnych ocenach od września 2014 r." - napisano w raporcie GUS.

"Od czterech miesięcy dyrektorzy jednostek prognozują coraz większy wzrost cen, a od trzech miesięcy – zwiększenie poziomu zatrudnienia" - dodano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA W DÓŁ O 1 PKT. DO PLUS 14

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 14 (przed miesiącem plus 15). Poprawę koniunktury odnotowuje 20 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 6 proc. (w kwietniu odpowiednio 20 proc. i 5 proc.).

"Od początku ub. r. utrzymują się zbliżone, korzystne oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji" - napisano w nocie GUS.

"Prognozowany w zeszłym miesiącu spadek cen może się utrzymać na zbliżonym poziomie. Przedsiębiorcy przewidują, że zapowiadany w kwietniu wzrost zatrudnienia może ulec zahamowaniu" - dodano.

FINANSE I UBEZPIECZENIA W DÓŁ O 1 PKT. DO PLUS 20

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 20 (przed miesiącem plus 21). Poprawę koniunktury odnotowuje 25 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w kwietniu odpowiednio 26 proc. i 5 proc.).

"Dyrektorzy jednostek, podobnie jak w kwietniu, zapowiadają ograniczenie zatrudnienia. Przewidywany spadek cen może być mniej znaczący niż prognozowano przed miesiącem" - napisano w nocie GUS.

POGORSZENIE NASTROJÓW KONSUMENCKICH

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był niższy o 2,7 pkt. proc. niż w kwietniu i ukształtował się na poziomie -13,6.

Wśród składowych wskaźnika, największy spadek wystąpił dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 4,0 pkt. proc.), a w dalszej kolejności dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek odpowiednio o 3,5 i 3,0 pkt. proc.).

W porównaniu do maja 2014 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 3,4 pkt. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 3,0 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie -17,2. Największy spadek wystąpił w przypadku składowej dotyczącej oceny przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 4,0 pkt. proc.). Wartości składowych odnoszących się do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy obniżyły się odpowiednio o 3,0 i 2,8 pkt. proc.

W maju WWUK osiągnął wartość o 3,4 pkt. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2014 r.