W maju bez pracy w eurolandzie było 11,1 procent osób, w całej wspólnocie zaś 9,6 procent. Takie dane publikuje Eurostat.

Według danych urzędu, w maju bezrobotnych było ponad 23 miliony obywateli Unii, z czego ponad 17,5 miliona w krajach strefy euro. Najmniejsze bezrobocie było w Niemczec, tam pracy nie miało 4,7 procent osób. Najwięcej bezrobotnych było w Grecji i w Hiszpanii.

W tym ostatnim kraju pracy nie ma 22,5 procent osób. Jeśli chodzi o Polskę to - według Eurostatu - bezrobocie w naszym kraju wyniosło 7,8 procent. Inne dane podał Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z metodologią GUS, w maju bez pracy było 10,8 procent Polaków.