Po połączeniu spółek z segmentu ubezpieczeń życiowych Vienna Insurance Group scali spółki majątkowe. Autorzy pomysłu liczą, że dzięki zabiegowi ta część biznesu będzie mniej podatna na wahania koniunktury
Składka przypisana brutto / Dziennik Gazeta Prawna
Jedna z największych grup ubezpieczeniowych działających w Polsce przygotowuje połączenie dwóch swoich spółek działających w segmencie ubezpieczeń majątkowych – Compensy TU Vienna Insurance Group oraz Benefii TU Vienna Insurance Group. Jak zapowiada ich właściciel, austriacki ubezpieczyciel Vienna Insurance Group (VIG), fuzja umożliwi nowej spółce osiągnięcie bardziej konkurencyjnej pozycji rynkowej i ugruntowanie piątego miejsca wśród największych towarzystw majątkowych w Polsce.
– Biorąc pod uwagę plan zachowania dwóch odrębnych sieci sprzedaży Compensy i Benefii oraz duże doświadczenie VIG w zakresie akwizycji i połączeń, chcielibyśmy zakończyć fuzję do końca roku. Oczywiście w dużej mierze zależy to od uzyskania zgody KNF, wymaganej standardowo w przypadku takich projektów – zapowiada Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG w Polsce.
Dodaje, że grupa chce w ten sposób wzmocnić pozycję Compensy jako najbardziej rozpoznawalnej firmy życiowo-majątkowej VIG w Polsce oraz zapewnić silne zaplecze kapitałowe dla jeszcze szybszego rozwoju specjalnych rozwiązań produktowych Benefii przy utrzymaniu wysokiej efektywności kosztowej.
– Fuzja umożliwi klientom uzyskanie szerszego dostępu do produktów ubezpieczeniowych, zarówno poprzez tradycyjną sieć sprzedaży, jak i dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, poprzez komplementarne kanały dystrybucji takie jak np. kioski, stacje kontroli pojazdów, a nawet bankomaty – wskazuje Franz Fuchs.
VIG zapowiada, że realizacja połączenia pozostanie bez wpływu na obecne zasady współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi obu spółek. Po fuzji spółka ma działać pod nazwą Compensa TU Vienna Insurance Group. To jednak nie znaczy, że Benefia całkowicie zniknie z rynku ubezpieczeń majątkowych. Compensa będzie nadal posługiwała się tą marką. Będzie pod nią prowadzona współpraca z dilerami samochodowymi i rozwój nowoczesnych technologii.
VIG wskazuje, że połączenie spółek było niezależne od sytuacji rynkowej, która w przypadku segmentu majątkowego od pewnego czasu się pogarsza, szczególnie w części związanej z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Cała branża w 2014 r. w dziale ubezpieczeń osobowych i majątkowych odnotowała spadek składki przypisanej brutto o 1,31 proc., do 26,25 mld zł, przy czym w ubezpieczenia komunikacyjnych składka związana z OC spadła o 4,8 proc., a z AC o 1,1 proc. W całym 2014 r. ubezpieczyciele działający na rynku majątkowym zarobili 3,67 mld zł, o 39,87 proc. mniej niż rok wcześniej. Przeprowadzenie fuzji w takim momencie da jednak grupie dodatkowe korzyści.
– Aktualna sytuacja na rynku nie sprzyja rentownemu rozwojowi firm o wysokiej specjalizacji i małej dywersyfikacji portfela. W naszym przypadku konsolidacja Benefii i Compensy dla obu spółek oznacza większą skalę i mniejszą podatność na wahania koniunktury w poszczególnych liniach biznesu – mówi Franz Fuchs. Wszystkie polskie spółki majątkowe VIG w 2014 r. zebrały łącznie 2,33 mld zł składki przypisanej brutto.
Połączenie spółek majątkowych Compensa i Benefia poprzedziła fuzja kontrolowanych przez VIG Compensy Życie z Benefią Życie działających w segmencie ubezpieczeń na życie. Ten proces zakończył się w 2014 r. W całym ub.r. składka przypisana brutto wszystkich spółek życiowych grupy VIG wyniosła 2,23 mld zł. Z danych KNF wynika, że było to o 21,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Był to efekt wycofania z portfela spółek życiowych polisolokat.