Debatami na temat naszego wejścia do strefy euro i unii energetycznej rozpoczął się w Sopocie V Europejski Kongres Finansowy. Potrwa do środy
PATRONAT
Doroczne spotkanie poświęcone finansom i gospodarce zainaugurował wykład Marka Belki, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jego zdaniem kryzysy w gospodarce światowej, tak jak zdarzały się w przeszłości, tak będą występować w przyszłości. Wszystkich nie da się uniknąć, niektórym można próbować zapobiegać. Szczególną rolę w profilaktyce kryzysowej powinna mieć odpowiednia polityka państwa względem instytucji ważnych systemowo, do których w polskich realiach zaliczył głównie banki. Dodał, że czymś w rodzaju hazardu moralnego jest pogląd, iż są instytucje, którym państwo nie powinno pozwolić upaść. – Takie myślenie prowadzi do zwiększenia ryzyka, za czym stoi odpowiednia premia. W rezultacie mamy do czynienia z kapitalizmem zysków i socjalizmem strat, które ponoszą całe społeczeństwa w sytuacji, gdy firmy trzeba ratować – stwierdził prezes NBP.