Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie niepełnego lub złego wdrożenia unijnych przepisów. Chodzi o regulacje dotyczące świadczenia usług oraz nieuczciwych praktyk w handlu. W pierwszym przypadku Komisja Europejska wypomina niedociągnięcia łącznie sześciu państwom. Oprócz Polski - także Austrii, Cyprowi, Malcie, Niemcom i Hiszpanii.

Bruksela uważa, że przepisy w tych krajach zawierają nadmierne lub nieuzasadnione przeszkody dla świadczenia usług. Od naszego kraju Komisja domaga się zniesienia obowiązkowych stawek minimalnych dla rzeczników patentowych.

Polska i inne państwa mają teraz dwa miesiące na złożenie wyjaśnień. Jeśli będą niesatysfakcjonujące, to Bruksela wyśle kolejne upomnienie. Tak było w przypadku innych przepisów, które - według Komisji - Polska źle wdrożyła. Chodzi o dyrektywę o nieuczciwych praktykach przedsiębiorców wobec konsumentów. Polska między innymi nie wprowadziła do prawa krajowego czarnej listy takich praktyk, które są zakazane, gdyż wprowadzają konsumentów w błąd. Rząd w Warszawie ma dwa miesiące na zastosowanie się do uwag Komisji. Jeśli tego nie zrobi, to sprawa trafi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.