Kontrahent długo zwleka z zapłatą faktury. Zamierzam wysłać mu przedsądowe wezwanie do zapłaty. Problem w tym, że spółka od pewnego czasu prowadzi działalność w nowym miejscu, a w Krajowym Rejestrze Sądowym wciąż widnieje stary adres. Na który adres powinienem wysłać pismo, by móc później przed sądem skutecznie powoływać się na doręczenie przesyłki?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że od ponad trzech lat przedsiębiorcy nie mają obowiązku wysyłania do dłużników przesądowych wezwań do zapłaty, zanim wytoczą powództwo. Gdy kontrahent przekroczy termin zapłaty, przedsiębiorca od razu może skierować do sądu pozew przeciwko dłużnikowi.
Niemniej jednak wysłanie wezwania do zapłaty, choć fakultatywne, może być dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze, takie wezwanie może zadziałać motywująco. Dłużnik przestraszony wizją uwikłania w spór sądowy zapewne będzie bardziej chętny do negocjacji z wierzycielem i dobrowolnie zacznie spłacać zaległe świadczenie. Po drugie, wezwanie do zapłaty może stanowić dowód w sądzie na to, że przedsiębiorca – zanim złożył pozew – podjął próbę odzyskania pieniędzy na własną rękę.
Warto zadbać, by wezwanie do zapłaty doręczyć kontrahentowi skutecznie. Chodzi przecież o to, by dłużnik zapoznał się z treścią pisma oraz by przedsiębiorca miał w ręku dowód, który będzie mógł przedstawić w sądzie. W przypadku opisanym przez czytelnika warto dla celów dowodowych wysłać wezwanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na oba adresy. Domniemywa się bowiem, że dane zawarte w KRS są zgodne ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, dopóki spółka nie zmieni w rejestrze adresu, dopóty ten powinien być traktowany jako odpowiedni do doręczeń. Później w sądzie można powoływać się na zasadę prawdziwości danych w rejestrach sądowych, a brak zaktualizowania wpisu obciąża spółkę. Jeśli jednak wierzyciel ma wiedzę, że faktyczne miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę różni się od wskazanego w KRS, również na ten adres powinien skierować korespondencję. Dzięki temu z jednej strony dopełni formalności, bo list trafi na adres z KRS, z drugiej strony – zyska pewność, że list dotrze do miejsca, gdzie faktycznie rezydują organy spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.).