Najwięksi inwestorzy z branży motoryzacyjnej otrzymali obietnice wsparcia w wysokości niemal 6 proc. deklarowanej wartości projektów.

W zamian za zapowiedzianą w zeszłym tygodniu inwestycję pod Wrocławiem o wartości ok. 20 mld zł amerykański Intel powinien otrzymać pomoc publiczną o wartości przynajmniej 1 mld zł. Tak wynika z analizy danych o pomocy dla dotychczasowych największych inwestorów zagranicznych w naszym kraju.

Jak wynika z informacji przekazanych DGP przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, najwięksi otrzymali wsparcie odpowiadające średnio 5,6 proc. deklarowanej wartości przedsięwzięcia. Pięć największych projektów – wszystkie związane z branżą motoryzacyjną – ma łączną wartość 11,5 mld zł. Pomoc publiczna dla nich to prawie 650 mln zł. Mowa o subsydiach w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

Może być więcej

Co do kwoty wsparcia pozostają na razie spekulacje, bo jak informuje resort rozwoju, „rozmowy z firmą Intel objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa i mają charakter poufny”. Wsparcie dla amerykańskiego giganta technologicznego może być większe. W Niemczech, gdzie postawi fabrykę jeszcze większą niż u nas, wynegocjował on z władzami aż około jednej trzeciej wartości projektu, co oznacza niemal 10 mld euro. Kwota ta obejmuje nie tylko pomoc inwestycyjną, lecz także subsydia mające rekompensować wysokie ceny energii.

Polska inwestycja Intela wpisuje się w ramy europejskiej inicjatywy „czipów dla Europy”. Inicjatywa przewiduje wiele komplementarnych regulacji, wytycznych i działań mających rozwinąć produkcję i rozwój czipów półprzewodnikowych na terenie UE. Przewiduje się m.in. możliwość dofinansowania zakładów produkcyjnych pomocą publiczną aż do 100 proc. udokumentowanej luki w finansowaniu, jeżeli w przeciwnym razie tego rodzaju zakłady nie mogłyby powstać w Europie – komentuje Kiejstut Żagun, partner, szef zespołu innowacji ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Wiadomo, że pomocy nie udzieli Miękinia, czyli gmina, w której ma być ulokowany zakład amerykańskiej firmy. – Obecnie poza tworzeniem przyjaznych warunków inwestycyjnych gmina nie planuje innych zachęt – mówi Gabriela Gronek-Bednarczyk, zastępca burmistrza Miękini.

Intel Technology, Polska spółka amerykańskiego koncernu, otrzymała już w latach 2008–2019 87,4 mln zł pomocy publicznej – wynika z bazy danych prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym znalazła się np. dotacja w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o wartości 57,2 mln zł z września 2019 r.

Motoryzacyjni liderzy

Największy dotychczas projekt to wart niemal 4,5 mld zł zakład produkujący baterie do aut elektrycznych postawiony przez koreański koncern LG. Jego dwie spółki LG Chem Wrocław Energy i LG Energy Solution otrzymały w zamian wsparcie w ramach rządowego programu o wartości 242 mln zł.

Drugi co do wielkości przypadek inwestycji i wsparcia to fabryka SK Nexilis Poland w Stalowej Woli. Inwestor zobowiązał się do wyłożenia prawie 2,7 mld zł, za co obiecano mu wsparcie o wartości 160,7 mld zł. Fabryka folii miedzianej, wykorzystywanej w produkcji akumulatorów do e-samochodów, powinna ruszyć w przyszłym roku.

Proporcjonalnie największą pomoc – 6,3 proc. wartości projektu – otrzymały Umicore Poland i Mercedes Benz – Manufacturing Poland. W obu przypadkach wartość inwestycji była podobna: 1,3–1,4 mld zł, co wiązało się ze wsparciem w granicach 80–90 mln zł.

Dotacje to niejedyna forma wsparcia ze strony państwa. Pozostałe rodzaje są dostępne również dla innych firm. Pomoc dla LG w ramach rządowego programu na lata 2011–2030 to niespełna 320 mln zł (w pierwszej piątce największych inwestycji mieści się jeszcze projekt LG Energy Wrocław o wartości niemal 1,7 mld zł). Oprócz dotacji o wartości prawie 268 mln zł Koreańczycy uzyskali 57,6 mln zł w ramach korzystniejszych od rynkowych warunków zbycia mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo samorządu, zmniejszenie podstawy opodatkowania, które pozwoliło zaoszczędzić 108 mln zł, i zwolnienie z podatku, które dało kolejne 22 mln zł.

Umicore Poland – firma również działa w branży motoryzacyjnej, ma zakłady w Radzikowicach w woj. opolskim i w dolnośląskiej Nowej Rudzie – otrzymało 86,3 mln zł dotacji, ale też zwolnienie z podatku warte prawie 8 mln zł. ©℗

ikona lupy />
Największe zagraniczne projekty ze wsparciem z rządowego programu na lata 2011-2030 / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe